XLX835-DMR/YSF-BRIDGE

Gateway Activity
Time (MDT) Mode Callsign Name Target Src Dur(s) Loss BER
 08:04:09 May 26 DMR KE6GVK Mike TG 4004 LNet4.0------
 12:42:06 May 25 DMR Slot 2 KN6TDR Jared TG 9Net4.10%0.0%
 08:31:34 May 25 DMR Slot 2 W6AAX Al TG 9Net2.92%0.0%
 19:54:38 May 24 DMR Slot 2 KD6WQK Mark TG 9Net17.40%0.0%
 19:53:45 May 24 DMR Slot 2 KE6GVK Mike TG 9Net17.40%0.0%

Local Activity
Time (MDT) Mode Callsign Target Src Dur(s)
 08:04:09 May 26 DMR KE6GVK TG 4004 LNet4.0

 Modes   DMR   YSF   NXDN   P25   D-Star   Networks   DMR Net   YSF Net   NXDN Net   P25 Net   D-Star Net 
Hardware Info
Hostname
IP: 45.32.82.44
Kernel
release
Platform
Uptime: 1 day, 14 hrs, 4 mins
 Disk 
used
 Memory 
used
CPU Load
49843 4.9.0-18-686-pae Generic i686 class computer 20% 11% 0.4 / 0.3 / 0.3

XLX835-DMR/YSF-BRIDGE 2020-2022
XLX835-BRIDGE KE6GVK